Kashiwa Station NextTrain

Current Time: 12:00    

Jōban Rapid Line - Toride,Tsuchiura bound

12:02 Tsuchiura

Jōban Rapid Line(Ueno-Tokyo Line) - Tokyo,Shinagawa bound

12:02 Ueno (Rapid)

Jōban Local Line - Toride bound

12:04 Abiko

Jōban Local Line - Ayase bound

12:02 Mukōgaoka-Yūen